65513 - Οι δηλώσεις

Ν. Λυγερός

Οι δηλώσεις
στην τηλεόραση
του Μαρόκου
από τους ανταποκριτές
στα Ηνωμένα Έθνη
είχαν τον ίδιο στόχο
για τους ανθρώπους
που περιμένουν
τόσα χρόνια
να δικαιωθεί
ο αγώνας τους.