65517 - Στο νησί Roosevelt

Ν. Λυγερός

Στο νησί Roosevelt
απόλαυσε
η ψυχή μας
το μνημείο
που του είναι
αφιερωμένο
γιατί φάνηκε
άμεσα
η ομορφιά
της αλήθειας.