65518 - Η ομορφιά του μνημείου

Ν. Λυγερός

Η ομορφιά του μνημείου
στο νησί του Roosevelt
ξεχειλίζει
πάνω στην ψυχή
κάθε αγωνιστή
της ελευθερίας
γιατί θυμάται
ότι οι τέσσερις ελευθερίες
ειπώθηκαν
το 1941.