65524 - Η εκπομπή του Χρόνου

Ν. Λυγερός

Η εκπομπή του Χρόνου
αρχίζει
από τη Νέα Υόρκη
λόγω ανάγκης
και παραδείγματος
προς μίμηση
για να υπάρξει
αναδίπλωση
των δυνάμεων
για όλες
τις δράσεις
που είναι
απαραίτητες
για το μέλλον.