65527 - Επιμένει

Ν. Λυγερός

Επιμένει
χριστολογικά
η Σχολή
του Ιωάννη
για να ξεχωρίσει
την ουσία
από το φαίνεσθαι
το έργο
από τη βαρβαρότητα
των εχθρών
του μίσους.