65528 - Το παράδειγμα του Κάιν

Ν. Λυγερός

Το παράδειγμα του Κάιν
το χρησιμοποιεί
η Σχολή του Ιωάννη
για ν’ αποδείξει
ότι η μόνη
οικογένεια
που αξίζει
είναι εκείνη
του Χριστού
δηλαδή όσοι
τον ακούν.