65530 - Είναι η ανθρώπινη φύση

Ν. Λυγερός

Είναι η ανθρώπινη φύση
του Χριστού
που έχει σημασία
για να υπάρχει
παράδειγμα
και για τους πιστούς
εντός της ζωής τους
κι όχι μόνο μετά
όπου κυριαρχεί
το θεϊκό στοιχείο
λόγω Ανάστασης.