65538 - Η μακεδονική ψυχή

Ν. Λυγερός

Η μακεδονική ψυχή
δεν σταμάτησε
να παλεύει
για τον αγώνα
της δικαιοσύνης
πέρα από κάθε
συμβιβασμό
αφού το πρέπον
συσχετίζεται
με τις αξίες.