65541 - Η Βορειοηπειρωτική Ομοσπονδία Αμερικής και εξελίξεις

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Η Βορειοηπειρωτική Ομοσπονδία Αμερικής αποκτά όλο και περισσότερα στοιχεία που της δίνουν τη δυνατότητα να είναι πιο ισχυρή στις δράσεις της και πιο ανθεκτική στις επιθέσεις έτσι ώστε να προστατεύσει αποτελεσματικά τα δικαιώματα των Βορειοηπειρωτών όχι μόνο στην Αλβανία αλλά και ανά τον κόσμο. Ένα άλλο σημαντικό βήμα είναι η ικανότητά της να δεχθεί δωρεές που απαλλάσσονται από φόρους. Αυτό το σημείο έχει τεράστια σημασία στην Αμερική λόγω των πρακτικών σε αυτή τη χώρα. Αυτό σημαίνει ότι θα αποκτήσει μια άλλη εμβέλεια λόγω της δυναμικής των δωρεών που θα της επιτρέψουν μεγαλύτερες δράσεις υπέρ των δικαιωμάτων των Βορειοηπειρωτών. Είναι λοιπόν μια απόφαση που πάρθηκε γρήγορα για να λειτουργήσει σε ένα ενισχυμένο πλαίσιο και αυτό δημιουργεί νέες προοπτικές για το μέλλον και ειδικά σε συσχετισμό με την παρουσία της στα Ηνωμένα Έθνη στο πλαίσιο των Δικαιωμάτων των Αυτόχθονων Λαών. Έτσι βλέπουμε πολύ θετικά αυτήν την εξέλιξη που ξεπέρασε ακόμα και τις δυσκολίες της πανδημίας για να προετοιμάσει το επόμενο στάδιο της αποστολής της NEFA.