65545 - Το υπερατλαντικό μάθημα

Ν. Λυγερός

Το υπερατλαντικό μάθημα
έγινε με το photonium
για πρώτη φορά
και νιώσαμε
επί του πρακτέου
τι σημαίνει
συντονισμός
εργαλείων
για την απόδοση
της Διδασκαλίας
ανεξαρτήτως
της απόστασης.