65546 - Μέσω Νέας Υόρκης

Ν. Λυγερός

Μέσω Νέας Υόρκης
αντιλαμβάνεσαι
ότι υπάρχουν
διασυνδέσεις
που λειτουργούν
μεταξύ κρατών
που βρίσκονται
σε μεγάλη
απόσταση
διότι έχουν
σχέσεις
και δεσμούς.