65547 - Η αναφορά

Ν. Λυγερός

Η αναφορά
στο Μνημείο
είναι στίγμα
ανθρωπιάς
που αφήνουμε
κάθε χρόνο
για να υπάρχει
συνέχεια
στη μνήμη
της Ανθρωπότητας.