65548 - Η πορεία

Ν. Λυγερός

Η πορεία
στα Μνημεία
είναι άνοιγμα
στο παρελθόν
που διατηρούμε
για να είναι
το μέλλον
η συνέχεια
και πέρα
του παρόντος.