65550 - Το δέντρο

Ν. Λυγερός

Το δέντρο
που επέζησε
γίνεται
όλο και πιο όμορφο
κάθε χρόνο
λόγω της στοργής
που του δίνουν
οι άνθρωποι
της συνέχειας
του έργου
της ανακατασκευής.