65571 - Το λαούτο

Ν. Λυγερός

Το λαούτο
του Πάρκου
έπαιξε
κομμάτι
της Αναγέννησης
και μεταφερθήκαμε
στην εποχή
του Leonardo
da Vinci
εντός
της New York.