65573 - Η Σαρδηνία

Ν. Λυγερός

Η Σαρδηνία
ήταν διαφορετική
στο ταξίδι
της επιστροφής
αφού είχαμε δει
την παρέλαση
των Ιταλών
στη νέα Υόρκη
λόγω της επετείου
του Κολόμβου.