65575 - Έγινε η ενεργοποίηση

Ν. Λυγερός

Έγινε η ενεργοποίηση
των δικών μας
στην Αμερική
μετά από την κρίση
της πανδημίας
που χτύπησε
τόσο βαριά
τους ανθρώπους
της Νέας Υόρκης
κι έτσι το μέτωπο
άρχισε να φαίνεται.