65577 - Είναι απίστευτο 

Ν. Λυγερός

Είναι απίστευτο
να βλέπεις
στις Φιλιππίνες
τις ίδιες βαρβαρότητες
του κομμουνισμού
να χτυπούν
τον λαό
με την έμπρακτη
υποστήριξη
της Κίνας
που χρησιμοποιεί
τις ίδιες τακτικές.