65579 - Όταν η πόλη

Ν. Λυγερός

Όταν η πόλη
ξεπερνά
το 80%
σε εμβολιασμό
φαίνεται
έμπρακτα
πως η ζωή
επανέρχεται
και δίνει
το δυναμικό της
στίγμα.