65580 - Στον τομέα του εμβολιασμού

Ν. Λυγερός

Στον τομέα του εμβολιασμού
η Νέα Υόρκη
αποτελεί
παράδειγμα
προς μίμηση
αφού δείχνει
έμπραχτα
τη νέα δυναμική
που έχει αποκτήσει
στους άλλους τομείς
της ζωής.