65582 - Όταν ολοκληρώνεις

Ν. Λυγερός

Όταν ολοκληρώνεις
την πρώτη
αποστολή
μετά την πανδημία
δυσκολεύεσαι
να φανταστείς
ότι έγινε
χάρη στον μαζικό
εμβολιασμό
όλης της πόλης
της Νέας Υόρκης.