65584 - Η αμισεία

Ν. Λυγερός

Η αμισεία
του Χρόνου
υπερστηρίζει
την αγάπη
της Ανθρωπότητας
κάθε φορά
που αυτή
φτάνει
στα όριά της
για να ζήσει
η συνέχεια.