65585 - Βλέπουμε

Ν. Λυγερός

Βλέπουμε
όλο και πιο βαθιά
τον ρόλο μας
για τη Δυτική
Σαχάρα
αφού κάθε βήμα μας
αποτελεί
μια εξέλιξη
για την ιστορία
της απελευθέρωσής της.