65587 - Το μαζί

Ν. Λυγερός

Το μαζί
είναι η ουσία
αλλά δεν αποκλείει
τη χαρά
του κοντά
όταν αυτό
είναι εφικτό
για να ζήσει
πιο έντονα
και η μεταχαρά
της αρμονίας.