65686 - Όταν μαθαίνεις

Ν. Λυγερός

Όταν μαθαίνεις
βαθύτερα
για τον βάρβαρο
επεκτατισμό
της Ιαπωνίας
πριν τον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο
καταλαβαίνεις
γιατί οι άλλες χώρες
πρέπει
να κάνουν
υπερβάσεις
για να ξεπεράσουν
όλα τα βάσανα
που είχαν
υποστεί
έως την απελευθέρωσή τους.