65687 - Η υποστήριξη

Ν. Λυγερός

Η υποστήριξη
των Φιλιππίνων
από την Αμερική
δεν ήταν
μια τυχαία
απόφαση
αφού ήταν
η συνέχεια
ενός δεσμού
που είχε
αρχίσει
από την απελευθέρωση
από τον ζυγό
της Ισπανίας
το 1898
που κατέληξε
στη συμφωνία
Παρισίων.