65690 - Η ανάγνωση

Ν. Λυγερός

Η ανάγνωση
των βιογραφιών
του Καζαντζάκη
και του Ζορμπά
δεν εξηγεί
πώς έγιναν
φίλοι
αλλά φαίνεται
ότι η διπλή
υπέρβαση
αποτέλεσε
πηγή έμπνευσης.