65697 - Η ξυλεία

Ν. Λυγερός

Η ξυλεία
παρόλο
που δεν λειτούργησε
δεν ήταν το τέλος
αφού οι δύο φίλοι
αποφάσισαν
να ασχοληθούν
με ορυχείο
κι έζησαν
μαζί
στη Μάνη.