65699 - Οι αναφορές

Ν. Λυγερός

Οι αναφορές
του Καζαντζάκη
αποδεικνύουν
ότι οι Πόντιοι
υπέστησαν
διωγμό
από τους μπολσεβίκους
και τους Κούρδους
χωρίς κανένα
έλεος
για τη ζωή τους.