65770 - Το λιοτρίβι

Ν. Λυγερός

Το λιοτρίβι
άρχισε
να βγάζει
το πρώτο
αγουρέλαιο
προστατευμένο
με ζεόλιθο
για τη νέα
χρονιά
και είναι
η καλύτερη
απόδειξη
της συνέχειας
του έργου.