65772 - Μετά από χρόνια

Ν. Λυγερός

Μετά από χρόνια
αντιλαμβάνονται
και οι πιο άπιστοι
ότι ο ζεόλιθος
συνεχίζει
αποτελεσματικά
τη δράση του
στην παραγωγή
του ελαιόλαδου.