65773 - Το ελαιόλαδο

Ν. Λυγερός

Το ελαιόλαδο
που προστατεύει
ο ζεόλιθος
αποτελεί
προστιθέμενη
αξία
για τη γέφυρα
που ενώνει
την Ελλάδα
με την Αμερική.