65775 - Η Μουσική Διδασκαλία

Ν. Λυγερός

Η Μουσική Διδασκαλία
πολλαπλασιάζει
τις δυνατότητες
που έχεις
για να παίξεις
πραγματικά
με βαθιά
κατανόηση
χωρίς
να μένεις
στην επιφάνεια.