65779 - Οι πολεμικές σχέσεις

Ν. Λυγερός

Οι πολεμικές σχέσεις
έχουν την ικανότητα
να μεταμορφωθούν
σε συμμαχικούς
δεσμούς
αρκεί
να υπάρχει
πλαίσιο
αξιακό
που είναι
συμβατό.