65791 - Η σημασία

Ν. Λυγερός

Η σημασία
της τριμερούς
είναι θεμελιακή
για τη συνέχεια
της ιστορίας
στην Ανατολική
Μεσόγειο
λόγω επαφής
τριπλού σημείου
στο απέραντο
γαλάζιο.