65792 - Πάντα δυνατά

Ν. Λυγερός

Πάντα δυνατά
στο τσέλο
με το αριστερό
χέρι
αν θέλεις
να είναι ζωντανός
ο ήχος
που παράγεις
χωρίς να υπάρχει
συμβιβασμός.