65816 - Ο πρώτος αρπισμός

Ν. Λυγερός

Ο πρώτος αρπισμός
στο banjo
είχε
το ύφος
του παρελθόντος
που άφησε
το ίχνος του
χάρη
στο έργο
των πρώτων.