65829 - Ένα παλιό όργανο

Ν. Λυγερός

Ένα παλιό όργανο
που διέσχισε
τις ηπείρους
και τις εποχές
για ν’ ακουστεί
η ερμηνεία
του κόσμου
είναι το banjo
που κρατάμε
στα χέρια
με αγάπη.