65830 - Το στίγμα

Ν. Λυγερός

Το στίγμα
του Χρόνου
που έχει
το banjo
το βλέπεις
σε κάθε μέρος του
που προστέθηκε
για να γίνει
αυτό που τώρα
θαυμάζεις.