65832 - Τα χαρακτηριστικά

Ν. Λυγερός

Τα χαρακτηριστικά
των οργάνων
εμπλουτίζουν
την ορχήστρα
όταν λειτουργούν
αρμονικά
αλλά πρέπει
και η αρχική
σύνθεση
να έχει γραφεί
όμορφα
για να γίνει
όμορφη
η ενορχήστρωση.