65833 - Η ανάλυση

Ν. Λυγερός

Η ανάλυση
της παρτιτούρας
όταν πρόκειται
για ορχήστρα
είναι θεμελιακή
ακόμα κι όταν
τα όργανα
παίζουν υποτίθεται
όλα μαζί
αφού και αυτό
είναι σχετικό.