65872 - Όταν βάζεις

Ν. Λυγερός

Όταν βάζεις
τις πέτρες
πάνω
στο goban
πρέπει
πάντα
να σκέφτεσαι
ποιοι είναι
οι δύο λόγοι
της κάθε επιλογής
της στρατηγικής σου.