65873 - Κάθε έθνος

Ν. Λυγερός

Κάθε έθνος
που σέβεσαι
αποτελεί
ψηφίδα
του κόσμου σου
δηλαδή
του μοντέλου
της εσωτερικής
Ανθρωπότητας
της μνήμης σου.