65891 - Ανθρώπινο χιόνι

Ν. Λυγερός

Έπιασε τρυφερά
το ανθρώπινο χιόνι
που έπεφτε πάνω της
γιατί ήξερε πως ήταν δώρο του ουρανού.
Ποτέ δεν είχε δει τόσο λευκό
να έρχεται πάνω της
σαν ένα πολλαπλό χάδι
και αυτό τη γέμισε χαρά.
Ακόμα κι αν ένιωθε μόνη της
δεν την είχε ξεχάσει.
Χωρίς να το ξέρει
βρισκόταν ανατολικά της Εδέμ.
Έτσι δεν έβλεπε την ουσία
ακόμα και δίπλα της.
Αλλά τώρα που τα δάκτυλά της
άγγιζαν το λευκό
και ένιωθαν πιο έντονα τη ζωή
κατάλαβε το άνοιγμα.
Ένας ολόκληρος ουρανός
χιόνιζε πάνω της
για να μεταμορφωθεί
το ον
με τη νέα εποχή.