65897 - Όταν φίλησες την ουσία

Ν. Λυγερός

Όταν φίλησες την ουσία
ένιωσες το ανθρώπινο χιόνι
και ο ουρανός μπήκε μέσα σου
χωρίς να περιμένει
τότε άρχισε η μεταμόρφωση
και ο πόθος έγινε πάθος
για ν’ αγγίξεις την αρμονία.