66004 - Το παράδοξο του παραδόξου

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Το παράδοξο
δεν είναι παράλογο
διότι είναι πολύ κοντά
στο ορθόδοξο
αλλά αρκετά μακριά
για να προκαλέσει
πλάγια σκέψη
έτσι λειτουργεί
και ως λοξή επίθεση
για το δόγμα
και με αυτόν τον τρόπο
αναδεικνύει
μια βαθύτερη σκέψη
που δεν είναι πια
μόνο παράδοξο
αλλά τρόπος
επίλυσης προβλημάτων.
Με αυτή την έννοια
τα παράδοξα
και ειδικά της φυσικής
και των μαθηματικών
συμβάλλουν στην εξέλιξη
της Ανθρωπότητας.