66015 - Ζεόλαδο ’21

Ν. Λυγερός

Όταν ανακαλύπτεις
τις ελιές
της χρονιάς
καταλαβαίνεις
από πριν
την πλούσια
γεύση
που αποκαλύπτει
το ζεόλαδο
που έπλασε
η Πελοπόννησος.