66017 - Μέσω μαθήματος

Ν. Λυγερός

Μέσω μαθήματος
ανακαλύπτεις
το κοινό
που έχει
ο Lemkin
με τον Άγιο
Ειρηναίο
αφού πάλεψαν
ενάντια
στη βαρβαρότητα
και έσωσαν
ταυτόχρονα
αθώους
με το εργαλείο τους.