66021 - Παίρνει ρίσκο

Ν. Λυγερός

Παίρνει ρίσκο
ο Πρεσβύτερος
όταν μιλά
για την αγάπη
αφού πρέπει
να αποφύγει
την ανάμιξη
με τους ψευδοπροφήτες
όμως αυτός
υπάγεται
στον Θεό.