66023 - Έλεγε ο φίλος μας

Ν. Λυγερός

Έλεγε ο φίλος μας
σταματήστε
τον κόσμο
θέλω να κατεβώ.
Και εννοούσε
την κοινωνία
για να μπει
επιτέλους
στην Ανθρωπότητα
που συνεχίζει
το Έργο.